سرپرست سازمان اموال و املاک شهرداری، کار خود را آغاز کرد

 

با حضور معاونان مالی و اقتصادی و برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار؛

سرپرست سازمان اموال و املاک شهرداری، کار خود را آغاز کرد

 با حضور معاونان مالی و اقتصادی و برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار، در سازمان اموال و املاک شهرداری، محمدرضا نخعی، سرپرست سازمان اموال و املاک، کار خود را آغاز کرد.
سیدمحمد موسوی، معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان در این آیین بر تلاش جدی مدیر و کارکنان سازمان اموال و املاک شهرداری کرمان در رابطه با حفاظت از اموال و املاک شهرداری تأکید کرد.
وی شناسایی و تهیه‌ی اسناد املاک شهرداری کرمان را نیز ضروری دانست.
رضا دادگرپور، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار و مدیرعامل سابق سازمان اموال و املاک شهرداری نیز، با اشاره به استقرار نرم‌افزار جامع مدیریت املاک گفت: استقرار این سامانه، نه‌تنها برای سازمان اموال و املاک، بلکه برای شهرداری کرمان مفید است.
وی بر بهره‌گیری کارکنان سازمان اموال و املاک شهرداری از سامانه نرم‌افزار جامع مدیریت املاک تأکید کرد.
در این آیین سیدمحمد موسوی، معاون مالی و اقتصادی شهردار و رضا دادگرپور، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار، برای محمدرضا نخعی، سرپرست سازمان اموال و املاک شهرداری کرمان آرزوی موفقیت کردند.