برگزاری جلسه هم اندیشی پیرامون اجرای پروژه موسوم به چهل و پنج متری کوثر


برگزاری جلسه هم اندیشی پیرامون اجرای پروژه موسوم به چهل و پنج متری کوثر


 


روز گذشته جلسه هم اندیشی پیرامون اجرای پروژه موسوم به چهل و پنج متری کوثر در دفتر استاندار کرمان برگزار شد.

این جلسه با حضور استاندار ،شهردار کرمان و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

لازم به ذکر است: پروژه چهل و پنج متری کوثر به طول قریب به چهارده کیلومتر ، در راستای شرق به غرب شهر کرمان و بعنوان محور کمکی برای محور فعلی شرق به غرب شهر کرمان تعریف گردیده است.