شرح وظايف معاونت

شرح وظايف معاونت اداري ومالي

- تعيين وظايف و حدود ومسئوليت واختيارات روساي واحدهاي تحت سرپرستي وصدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي آنان

- همكاري درتهيه وتنظيم بودجه ، متمم واصلاح بودجه باحوزه معاونت برنامه ريزي وتوسعه

- نظارت بروصول درآمد وسعي در تحقق وازدياد وصدور دستورالعملهاي مالي برابر مقررات مصوب

- نظارت بركليه هزينه ها ومعاملات شهرداري ونگهداري حساب هزينه وهمچنين نظارت براعتبارات مصرف شده وحدها وصدوردستورات لازم دراين زمينه و مراقبت درتنظيم وعقد قراردادها براساس قوانين جاري

- نظارت براجراي دقيق آئين نامه وقانون استخدام كشوري ، آيين نامه ها ، مقررات استخدامي ، قانون كاروتامين اجتماعي ونظاير آن

- نظارت برحفظ واداره كردن دارايي هاي منقول وغيرمنقول به شهرداري وهمكاري بابخش بازرسي شهرداري درخصوص اقامه دعوي عليه اشخاص ودفاع از شهرداري درقبال دعاوي اشخاص عليه آن

- رسيدگي وصدور دستورات لازم به منظور تأمين وسايل وملزومات مورد نياز شهرداري

- كنترل ونظارت بردارايي ها وبدهي هاي سازمان دربرنامه ريزي به منظور حفظ اموال شهرداري

- نظارت برنحوه انعقاد واجراي مفاد قرارداد درزمينه ماشين آلات ، ساختمان ، مخابرات وتداركات

- ارزيابي جهت تحصيل حريم وتكميل پرونده خريد املاكي كه در طرح توسعه معابر ويادرمسير طرحهاي مورد نظر شهرداري قرار مي گيرد

- بررسي وارزيابي وكارشناسي اراضي واملاك مورد معامله شهرداري ، اعم از خريد ، فروش ، اجاره ، استيجاري وتهيه فهرست مورد نياز هرطرح 0

- برنامه ريزي ونظارت به منظور تهيه شناسنامه املاك شهرداري

- نظارت برتهيه گزارشهاي مالي وترازنامه وتوزيع بوبدبجه سالانه وبررسي وتاييد آنها

- نظارت برعمليات حسابرسي داخلي وامور مجامع

- انجام ساير وظايف محوله طبق دستورمافوق

 

آخرین اخبار

  • 1
  • 2
محدودۀ طرح قلاع ‌دختر و ‌اردشیر کم می‌شود معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرمان: محدودۀ طرح قلاع ‌دختر و ‌اردشیر کم می‌شود   معاون مالی...
بخشودگی اجاره‌بهای دکه‌ها و اماکن ورزشی و تفریحی متعلق به شهرداری   بخشودگی اجاره‌بهای دکه‌ها و اماکن ورزشی و تفریحی متعلق به شهرداری       معاون مالی...
موافقت شورا با تمدید مهلت پرداخت عوارض خودرو و نوسازی تا پایان اردیبهشت‌ماه 99 موافقت شورا با تمدید مهلت پرداخت عوارض خودرو و نوسازی تا پایان اردیبهشت‌ماه 99   معاون مالی...
معرفی سرپرست های جدید اداره مالی و اقتصادی تعدادی از سازمان های شهرداری  معرفی سرپرست های  جدید اداره مالی و اقتصادی تعدادی از سازمان های شهرداری   طی احکامی جداگانه...
فرایند توسعه شهر کرمان، تنها با جلب مشارکت بخش خصوصی،شتاب خواهد گرفت    معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرمان در آیین معارفه مدیرعامل جدید سازمان سرمایه گذاری:   فرایند توسعه...
رضا دادگر پور « معاون مالی و اقتصادی شهردار» کرمان شد رضا دادگر پور « معاون مالی و اقتصادی شهردار» کرمان شد            ...
بازگشایی پاکت‌های فراخوان پروژه هوشمند سازی، تجهیز و بهره برداری از پارک حاشیه ای معابر کرمان بازگشایی پاکت‌های فراخوان پروژه هوشمند سازی، تجهیز و بهره برداری از پارک حاشیه ای معابر کرمان  ...
تنها 20 درصدِ مردم عوارض نوسازی خود را پرداخت کرده اند تخفیفات و بسته های تشویقی ویژه در انتظار بدهکاران به شهرداری   تنها 20 درصدِ مردم عوارض...
روند پرداخت عوارض شهروندان خوب است ولی مطلوب نیست معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار: تداوم ارائه خدمات شهری در گرو پرداخت به موقع عوارض...
بازنشستگان در اولویت کاری معاونت برنامه ریزی تعیین تکلیف پروژه های سرمایه گذاری در سال جاری بازنشستگان در اولویت کاری معاونت برنامه ریزی   ...
آموزش پرسنل هزینه نیست، سرمایه است معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار:    توجه جدی به هدفمند کردن آموزش های پرسنل  ...
امنیت برنامه های عمرانی، فرهنگی و تفریحی شهرداری را تامین می کنیم تشکیل یگان حفاظتی در محله ها   امنیت برنامه های عمرانی، فرهنگی و تفریحی شهرداری را تامین...

معرفی زیر مجموعه ها

معرفی معاون