شرح وظایف درامد

مدیریت تشخیص و وصول درآمد های شهرداری


اداره درآمد از لحاظ درجه اهميت، یکی از مهم ترين و حساس ترين زيرمجموعه ها در نهاد شهرداری می باشد. با توجه به حساسیت بسیار و اهمیت بالایی که فعالیت این اداره چه در جهت خدمت رسانی سریع و مناسب به متقاضیان محترم و چه در جهت ایفای نقش موثر در تامین هزینه های فعالیت های عمرانی و خدماتی شهرداری دارا مي باشد, پرسنل این اداره تمامی سعی و تلاش خویش را در جهت انجام دقيق وظايف محوله به كار مي برند. با توجه به حجم سنگین هزینه های مربوط به انجام وظایف قانونی شهرداریها در اجرای پروژهای عظیم عمرانی و خدماتی ونیز با در نظر گرفتن این نکته که درطول سالیان گذشته و به استناد تبصره بودجه سال 1362 کشور، بطور تدریجی کمکهای دولتی به شهرداریها قطع گردیده است، کارکنان اداره  درآمد شهرداری وظیفه خطیری را در زمينه وصول به موقع درآمدهای پيش بيني نشده و تأمين هزينه ها به عهده دارند. بنابراین مدیریت درآمد موفقیت خود را در ایفای وظیفه ،اولا مدیون همکاری و تشریک مساعی همه شهروندان و سپس یاری و کمک دیگر سازمانها و دیگر دوایر شهرداری می داند.

شرح وظایف اداره درآمد:


شهرداریها در مقام سازمانهای محلی و منتخب مردم ، مکلف وموظفند بودجه اداره شهرو انجام کارهای خدماتی را از محل درامدهای محلی تأمین نمایند. جایگاه اداره ((درآمد)) در شهرداری، به عنوان مسئول وصول عواید و عوارض و تأمین نیازهای هزینه ای شهر، بس رفیع ومنیع است . به گونه ای که همواره یکی از ستونها و ارکان اصلی تشکیلات شهرداری بوده است
مطالعه و بررسی به منظور پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد با همکاری امور مالی
صدور دستورالعملهای لازم به منظور ایجاد تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای  تازه
- برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان.
- اتخاذ تدابیر لازم بمنظور استیفای حقوق شهرداری.
- بحیطه  وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان.
- انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که در حدود وظایف ارجاع میگردد.
بررسی و پیگیری لازم در خصوص مشکلات و معضلات درآمدهاي شهرداری
- وصول درآمدها و ثبت اقلام درآمدي در دفاتر مالي شهرداري.
جمع آوري اطلاعات دقيق از طلب هاي شهرداري ، ادارات ، ارگان ها ، پيمانكاران ، اشخاص حقيقي و حقوقي ( مسكن ، ساخت و سازها ، كسبه ) جرايم كميسيون ماده 77 و ....
- جمع آوري اطلاعات مريوط به پيش بيني هر درآمد و ميزان وصولي آن.
شناسايي بدهي ادارات و ارگانها .
- شناسايي درآمد هاي معوقه كه قسمت اعظمي از درآمد هاي شهرداري به صورت پنهان فراموش شده هستند.

درآمد شهرداري ها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي شود.


1-    درآمد هاي ناشي از عوارض عمومي ( درآمدهاي مستمر )
2-    درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي.
3-    بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري .
4-    درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري.
5-      كمك هاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي .
6-   اعانات و كمك هاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خصوصي و اموال و دارايي هايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد.
شرح وظایف رئيس اداره درآمد ار منظر قانون:


1- برنامه ريزي به منظور مطالعه و پيشنهاد منابع جديد و بازنگري منابع درآمدي .
2-اقدام لازم به منظور تهيه دفترچه عوارض محلي.
3- برنامه ريزي و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمد و عوارض شهرداري.
4- نظارت برجذب وصول عوارض و درآمد هاي وصولي و اتخاذ تدابير لازم براي جذب و وصول كامل و به موقع آن ها.
5- نظارت بر عملكرد كميسيون 77 شهرداري
6- ارائه راهكارهاي اجرايي و كاربردي در خصوص وصول هر يك از كدهاي  درآمدي.
7-شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.
8-  ارزيابي و ارائه گزارش از فعاليت هاي و مشكلات به مدير مربوطه.
9-  نظارت بر وصول عوارض اماكن عمومي و پيشه وران.
10-  نظارت بر وصول عوارض اتومبيلهاو...
11-تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتها و مشكلات اداره مربوطه به مديريت.
12-  انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.
تعاریف و اصطلاحات
1- درآمد های شهرداری : عبارت است از عوارض، بهاء خدمات که توسط مراجع ذیصلاح تصویب و توسط شهرداری قابل وصول می باشد.
2- واحد صنفی : واحد های خدماتی یا اقتصادی که فعالیت آنها در محل فعالیت و یا وسیله ای سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی به اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا شود واحد صنفی شناخته می شود.
3- تسویه حساب : یعنی عادی کردن بدهی و پرداختی شخص اعم از پول یا اسناد پرداختی مانند چک، سفته
4- مفاصا حساب : یعنی پرداخت کلیه بدهی ها. یعنی کل بدهی به حساب شهرداری واریز شده باشد.

 

کمیسیون ماده 77:

مرجعی است جهت رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مذکور قطعی است .

بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا ، بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مذبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نمایند ، در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد .

سازمان و تشکیلات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها

" عوارض " یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها محسوب میگردد . تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است، به نحوی که قانون گذار مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است

اعضای کمیسیون

اعضای کمیسیون عبارتند از :

1-    نماینده وزارت کشور

2-    نماینده دادگستری

3-    نماینده انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر )

"نماینده وزارت کشور " از سوی وزیر کشور انتخاب میشود مگر اینکه وزیر کشور اختیارات خود را در این زمینه تفویض نموده باشد معمولا براساس سیاست های عمومی دولت و در راستای تحقق اصل تمرکز زدایی و کاهش تشریفات و مکاتبات اداری و تسریع در روند انجام امور و بهبود روشهای مدیریت بسیاری از اختیارات قانونی وزیر کشور از جمله انتخاب نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده 77 به استانداران تفویض میگردد بند 3 آخرین تفویض اختیارات وزیر کشور به استانداران عبارت است از : " تعیین نمایندگان وزارت کشور در کمیسیو نهای موضوع ماده 77 و تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداری منحصرا از بین کارکنان وزارت کشور ( استانداری ، فرمانداری ، بخشداری و ترجیحا فرماندار و بخشدار ) در شهرداریهای تابعه استان و مراقبت کامل و مستمر بر حسن جریان امور کمیسیونهای مذکور و عملکرد نمایندگان موصوف.

"لازم به ذکر است اختیارات قانونی از سوی مقام مافوق تفویض می شود و براساس حقوق اداری ایران که در متن تفویض اختیار فوق نیز مورد ملاحظه واقع شده است ، اختیارات تفویضی قابل تفویض به غیر نمی باشد لذا پس از تفویض وزیر کشور ، عضویت نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده 77 پس از صدور و ابلاغ حکم استاندار رسمیت می یابد .

 

 

"نماینده دادگستر ی "

برخلاف تشکیلات کمیسیون ماده صد که الزاما باید عضوقضایی از قضات دادگستری باشد در کمیسیون ماده 77 چنین صراحتی وجود ندارد اطلاق ماده 77 قانون شهرداری موجود این ابهام است که می توان نمایندگان قوه قضاییه رااز بین کارکنان اداری دادگستری تعیین کرد . بدیهی است با توجه به اهمیتی که حضور قاضی دادگستری خصوصا در ارتباط با تشکیلات مراجع قضاوتی خارج از دادگستری دارد و اینکه حضور عالم حقوق قسم یاد کرده موجب تضمین حقوق شهروندان و شهرداری در ارتباط با موضوع اختلافی میگردد بایستی پذیرفت که نماینده قو ه قضائیه از بین قضات دادگستری باشد وزیر دادگستری نیز می تواند اختیار انتخاب نمایندگان دادگستری را به عنوان عضو کمیسیون به ریاست دادگستری استان و یا هر مقام دیگری تفویض نماید همچنین با توجه به قسمت اخر ماده قانون مذبور در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید .

"نماینده شورای اسلامی شهر "

براساس مقررات ماده 15 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور ( اصلاحی 6/7/1382) و بندهای 4و 6 ماده 6 ایین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ( مصوب 11/1/1378 هیئت وزیران ) یکی از اعضای شورای شهر در جلسه رسمی شورا ، به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر برای مدت معین و یا باقی مانده دوره شورا تعیین و در کمیسیون ماده 77 عضویت می یابد .

در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد .

 

"تشکیلات و تعداد کمیسیونهای  ماده 77 در هر شهرداری "

کمیسیون ماده 77 در شهرداری تشکیل میشود البته این مرجع جز لاینفک شهرداری محسوب نمی شود بلکه دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و به عنوان یک مرجع شبه قضایی و بی طرف براساس ضوابط و مقررات تصمیم گیری می نماید .

تصمیمات کمیسیون مذکور قطعی است بنابر این ضرورتی برای تشکیل بیش از یک کمیسیون وجود ندارد ولی در صورت نیاز به تشکیل بیش از یک کمیسیون به دلیل حجم پرونده ها ایجاد کمیسیونهای متعدد منع قانونی ندارد .

بدیهی است کمیسیونها به عنوان بدوی و تجدید نظر تلقی نمی شود بلکه در عرض همدیگر قرار دارند به منظور انجام تشریفات قانونی و پیگیری تصمیمات کمیسیون ماده 77 بایستی در هر شهرداری متناسب با حجم پرونده ها و اقداماتی که در این رابطه انجام انها ضرورت دارد تشکیلات لازمه پیش بینی شود تبصره یک ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری نیز در این رابطه بیان می دارد " تعدا د کمیسیونها رفع اختلاف را در هر شهرداری باتوجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین میکند" .

 

 

دبیر خانه کمیسیون :

دبیر خانه کمیسیون ماده 77 در شهرداری مستقر است معمولا یکی از کارکنان مجرب شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد اکثرا دبیرخانه جزیی از واحد یا مدیریت درامد شهرداری محسوب می گردد در شهرداری های کوچک مسئول درآمد به عنوان دبیر کمیسیون نیز وظایف مربوطه را انجام می دهد به هر حال تصمیم چگونگی اداره دبیرخانه کمیسیون ماده 77 با شهرداری می باشد که با در نظر گرفتن جوانب امر و تشکیلات سازمان شهرداری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود .

 

وظایف دبیر خانه کمیسیون :

1-    انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون .

2-    برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات با توجه  به به تعداد پرونده های واصله و دعوت از اعضا کمیسیون یا کمیسیون ها برای شرکت در جلسات .

3-    شرکت در جلسات کمیسیون ها جهت رفع ابهامات و ادای توضیح درباره پرونده های که مطرح می شود .

4-    حفظ ارتباط با سایر واحد های شهرداری مرتبط با موضوعات و پروند هایی که به کمیسیون ارجاع می شود به ویژه با واحد درآمد شهرداری ، واحد حقوقی و...

5-    دعوت از مودیانی که پرونده آنها در کمیسیون مطرح است برای ارائه لایحه دفاعیه و یا حضور در کمیسیون و دفاع قانونی از خود .

6-    دعوت از کارشناسان ذیربط در شهرداری برای حضور در جلسه و ارائه توضیحات لازم و دفاع از حقوق شهرداری .

7-    تنظیم تصمیم اعضا کمیسیون به تفکیک هر پرونده ( تنظیم صورتجلسات )

8-    ابلاغ قانونی آرا صادره کمیسیون به مودیان و شهرداری .

9-    حفظ و نگهداری کلیه مکاتبات اداری و سوابق آرای صادره .

10-مراقبت بر اینکه تعیین اعضا کمیسیون وفق مقررات انجام شده باشد و پیگیری جهت اعضایی که جدیدا تعیین می شوند

 

 

 

 

 

 

صلاحیت کمیسیون ماده 77

صلاحیت ذاتی

رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قرار دارد .

رسیدگی به اعتراض مالکین در مورد صورت حساب های موضوع ماده 110 قانون شهرداری مقرر می دارد نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاگیزکی شهر و شهر سازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند .

 

صلاحیت محلی

صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است اینکه کمیسیون مزبور در چه محدوده ای می تواند وارد رسیدگی شود و تصمیم گیری نماید بستگی به محدوده ای دارد که درآن محدوده عوارض وضع شده است .

 

خصوصیات آرا کمیسیون ماده 77

ا – مستند و مستدل بودن

 

اصولا انسان اعمال و برخوردهای خودر ا بر مبنای دلیل یا دلائل استوار می کند دلائلی که حداقل مورد قبول خود او با شد ادله در هر دعوائی راهنمای دادرس و داور برای کشف حقیقت و اقناع وجدان او به منظور صدور رای و حل مرافعه است . در هر دعوائی که به وسیله مرجع ذیصلاح رسیدگی می شود آنچه موجب محق شناخته شدن یکی و غیر ذیحق دانسته شدن دیگری می شود دلائل ابزاری طرفین دعوا است با دلائل موجود در پرونده هایی که نزد کمیسیون مطرح می شود حق تمیز داده می شود به این ترتیب تمام احکام و آراء صادره از ناحیه مراجع ذیصلاح باید متکی به دلائل یعنی مستدل باشد .

 

2- عدم امکان اعمال تعلیق و تخفیف و تشدید و تبرئه

 

صلاحیت کمیسیون تشخیص بدهی مودی در مورد عوارض شهرداری است لذا در صورتی که شهرداری مستدل و مستند به قوانین عوارضی را محاسبه نموده باشد و مودی دلیل قانونی بر رد دلائل ابرازی شهرداری ارائه ننماید و یا اگر ارائه نمود در عوارض محاسبه شده منظور گردد کمیسیون نمی تواند تخفیف و یا آن را تشدید نماید .

 

آخرین اخبار

  • 1
  • 2
فرایند توسعه شهر کرمان، تنها با جلب مشارکت بخش خصوصی،شتاب خواهد گرفت    معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرمان در آیین معارفه مدیرعامل جدید سازمان سرمایه گذاری:   فرایند توسعه...
رضا دادگر پور « معاون مالی و اقتصادی شهردار» کرمان شد رضا دادگر پور « معاون مالی و اقتصادی شهردار» کرمان شد            ...
بازگشایی پاکت‌های فراخوان پروژه هوشمند سازی، تجهیز و بهره برداری از پارک حاشیه ای معابر کرمان بازگشایی پاکت‌های فراخوان پروژه هوشمند سازی، تجهیز و بهره برداری از پارک حاشیه ای معابر کرمان  ...
تنها 20 درصدِ مردم عوارض نوسازی خود را پرداخت کرده اند تخفیفات و بسته های تشویقی ویژه در انتظار بدهکاران به شهرداری   تنها 20 درصدِ مردم عوارض...
روند پرداخت عوارض شهروندان خوب است ولی مطلوب نیست معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار: تداوم ارائه خدمات شهری در گرو پرداخت به موقع عوارض...
بازنشستگان در اولویت کاری معاونت برنامه ریزی تعیین تکلیف پروژه های سرمایه گذاری در سال جاری بازنشستگان در اولویت کاری معاونت برنامه ریزی   ...
آموزش پرسنل هزینه نیست، سرمایه است معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار:    توجه جدی به هدفمند کردن آموزش های پرسنل  ...
امنیت برنامه های عمرانی، فرهنگی و تفریحی شهرداری را تامین می کنیم تشکیل یگان حفاظتی در محله ها   امنیت برنامه های عمرانی، فرهنگی و تفریحی شهرداری را تامین...
مدیر برنامه و بودجه شهردای کرمان منصوب شد مدیر برنامه و بودجه شهردای کرمان منصوب شد             طی حکمی از...
متمرکز شدن خزانه شهرداری تاکید شهردار بر واقعی کردن بودجهمتمرکز شدن خزانه شهرداری    معاون برنامه‌ریزی و توسعه نیروی انسانی شهردار کرمان...
توجه جدی بر چابک سازی نیروی انسانی در شهرداری کرمان معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان:رونمایی از برنامه عملیاتی بلند مدت شهرداری کرمان در...
انتصاب سرپرست های جدید مالی و اقتصادی مناطق و سازمان های شهرداری کرمان   انتصاب سرپرست های جدید مالی و اقتصادی مناطق و سازمان های شهرداری کرمان   طی احکامی...

معرفی زیر مجموعه ها

معرفی معاون